De Jerden in haar duurzame omgeving

Wanneer je camping zo mooi in het landschap ligt is het ook belangrijk om zorg te dragen voor het landschap en de omgeving. Op diverse manieren proberen wij hier een invulling aan te geven. Het uitgebreide milieuterrein is hiervan een voorbeeld. Afval bestaat niet, het is de basis voor een nieuw product. Op het hoofdgebouw liggen 300 zonnepanelen. Hiermee wekken we 70% van de stroom op die we als camping, kade en horeca gebruiken. Het hoofdgebouw is volledig van het gas af. De warm water voorziening voor de toiletgebouwen is bijna geheel op eigen stroom.

Bij het creëren van een goede leefomgeving gaat het niet alleen om grote projecten. Ecologie zit vaak in de kleine dingen. Kijk maar eens om u heen op de camping. Het zal u opvallen hoeveel nestkastjes u ziet. Dit heeft meerdere voordelen. Zwaluwen eten enorme hoeveelheden vliegjes. Koolmezen en pimpelmezen eten o.a. de eikenprocessierups. Vleermuizen eten de kleine nachtvlinders die ontstaan uit de eikenprocessierups. Om het ecosysteem een beetje te helpen hebben wij diverse nestkasten hangen. Achterop het hoofdgebouw hangt een kraamkamer voor vleermuizen. Sinds enkele jaren is de overlast van de eikenprocessierups beperkt.

In de Bistro houden we van lokale economie. De snoekbaars komt uit het Slotermeer en is bijvangst van de palingvisserij. Daarbij werken we dan ook met het principe op is op. Het rundvlees wordt in Wolvega gekocht. We kopen een rund en maken de menukaart zodanig dat het dier vierkant kunnen “verwaarden”. Het warme water van de Bistro wordt verwarmd door de warme lucht die van de vries- en koelcel, de omvormers en de airco komt. Die worden op hun beurt weer ververst en gekoeld met de koude lucht van de warmtepompboiler. Een circulaire lucht verversing dus.

Naar buiten!

Naast alle praktische en broodnodige ecologische voordelen van duurzaamheid brengt de natuur op deze plek ook een eigen sfeer mee. Wie wil er nu niet wakker worden tijdens de symfonie van de zangvogels. Tijdens een wandeling langs de kade zult u zien hoeveel meerkoeten, wilde eenden en futen hier zijn. In het vroege voorjaar hebben ze vaak ook kuikens. Met name bij de fuut is dat een prachtig gezicht, de jongen futen liften mee op de rug van hun ouders. Ook de nodige rovers (reigers, buizerds, aalscholvers) vliegen hier rond op zoek naar hun prooi. In 2022 heeft een ransuil 3 jongen groot gebracht. Komt u naar De Jerden? Vergeet dan niet uw verrekijker!

In het slootje tussen het Bakboord en het Stuurboord zitten heel veel kikkers. Ga daar ook eens kijken, daar zitten de kikkers op de bladeren van de “pompeblêden” (waterlelies). Ook het kikkerkoor in juni is echt om van te genieten.

En zo hopen dat u tijdens uw vakantie ook geniet van de natuur op en rond de camping. Met een kleine inspanning kunnen we deze plek samen mooi houden en soms een beetje beter maken!